• Nowość!Praca i ubezpieczenia
  Kalkulator podróży służbowych
  Kalkulator oblicza należności z tytułu krajowej podróży służbowej zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1 marca 2013 r. Podróże służbowe, które rozpoczęły się przed tą datą nie mogą być rozliczone przy pomocy tej wersji kalkulatora.
 • Kalkulator oblicza należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1 marca 2013 r. Podróże służbowe, które rozpoczęły się przed tą datą nie mogą być rozliczone przy pomocy tej wersji kalkulatora.AGA! Jeśli podróż służbowa zaczyna się na terenie Polski, rozpocznij obliczenia w kalkulatorze podróży krajowych. Po rozliczeniu części krajowej będziesz mógł przejść do obliczeń zagranicznej części podróży.
 • Nowość!Praca i ubezpieczenia
  Kalkulator wynagrodzeń i kosztów płacy
  Kalkulator oblicza wysokość pensji netto podając wysokość zaliczki na podatek dochodowy oraz składek ZUS. Istnieje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku. Kalkulator oblicza także całkowity koszt pracodawcy!.
 • Praca i ubezpieczenia
  Kalkulator Składki wypadkowej
  Kalkulator oblicza wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.
 • Prawo i gospodarka
  Kalkulator VAT
  Kalkulator oblicza wartość netto i brutto ceny towaru przy zadanej stawce VAT.
 • Praca i ubezpieczenia
  Kalkulator Wynagrodzeń
  Kalkulator oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.
 • Kwota odsetek jest wyliczana po wprowadzeniu wysokości zaległości oraz ilości dni.
 • Kwota odsetek jest wyliczana po wprowadzeniu wysokości zaległości oraz ilości dni.
 • Praca i ubezpieczenia
  Kalkulator Stażu pracy
  Kalkulator pozwala wyliczyć staż pracy po podaniu daty zatrudnienia i zwolnienia.
 • Kalkulator pozwala obliczyć odsetki od lokaty z uwzględnieniem różnych rodzajów kapitalizacji oraz wylicza efektywne oprocentowanie lokaty.
 • Kalkulator pozwala obliczyć wysokość rat równych oraz malejących kredytu.
 • Kalkulator przelicza wartość dowolnie wybranych walut według kursu publikowanego przez NBP.
 • Po wprowadzeniu kwoty przyznanego limitu kilometrów oraz ilości dni nieobecności w pracy wyliczana jest należność.
 • Kalkulator pozwala sprawdzić poprawność numeru REGON, NIP, PESEL, ISBN, ISMN, ISSN, EAN13, EAN8 i IBAN.
 • Kalkulator służy do wyliczania opłaty prolongacyjnej ustalanej od kwoty podatku lub zaległości podatkowej zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa.
 • Praca i ubezpieczenia
  Kalkulator Brutto-Netto
  Kalkulator wylicza wartość pensji netto z brutto oraz brutto z netto.
 • Praca i ubezpieczenia
  Kalkulator Netto-Brutto
  Kalkulator wylicza wartość pensji brutto z netto oraz netto z brutto.
 • Praca i ubezpieczenia
  Kalkulator Składek ZUS
  Kalkulator pozwala wyliczyć wysokość składek na ZUS z uwzględnieniem kwot kierowanych do funduszu emerytalnego.
 • Kalkulator pozwala wyliczyć ile dni zawiera okres czasu pomiędzy zadanymi terminami.
 • Kalkulator sprawdza poprawność rachunku zapisanego w formacie NRB (z cyframi kontrolnymi).
 • Kalkulator pozwala wyliczyć nazwę dnia tygodnia na podstawie zadanej daty.
 • Kalkulator pozwala wyliczyć rzeczywistą stopę procentową dla kredytu spłacanego w regularnych ratach. Formuła obliczenia RSP jest zgodna z ustawą o kredycie konsumenckim.
 • Kalkulator pozwala wyliczyć odległość pomiędzy dwiema zadanymi miejscowościami.
 • Kalkulator pozwala wyliczyć datę, jaka będzie po upływie określonej ilości dni, miesięcy i lat od określonego dnia.
 • Kalkulator pozwala samodzielnie obliczyć opłaty, jakie należy ponieść kupując mieszkanie.
 • Prawo i gospodarka
  Kalkulator Prawny
  Kalkulator prawny pozwala samodzielnie obliczyć datę wejścia w życie aktu prawnego, który został opublikowany w Dzienniku Ustaw RP.
 • Praca i ubezpieczenia
  Kalkulator Umów zlecenia
  Kalkulator pozwala wyliczyć kwotę netto przy umowie zlecenia.
 • Praca i ubezpieczenia
  Kalkulator Emerytalny
  Kalkulator emerytalny umożliwia ustalenie podstawy wymiaru emerytury oraz obliczenie wysokości emerytury zarówno brutto, jak i netto.
 • Kalkulator oblicza wynagrodzenie w czasie zwolnienia chorobowego. Pozwala obliczyć wynagrodzenie w czasie pobytu w szpitalu oraz w okresie ciąży.
 • Kalkulator kosztów zużycia energii elektrycznej.
 • Kalkulator amortyzacji środków trwałych.
 • Kalkulator wskazuje, po jakim czasie mamy prawo do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego.
 • Kalkulator jest przeznaczony do korekt VAT należnego i naliczonego związanych z wierzytelnościami, które powstały nie wcześniej niż 4 sierpnia 2012 r.
 • Kalkulator oblicza maksymalną taksę notarialną przy sporządzaniu aktu notarialnego.
 • Sprawdź , kiedy konieczna jest korekta kosztów uzyskania przychodów w związku z nieuregulowaniem faktury (rachunku) w terminie. Kalkulator jest przeznaczony do korekt kosztów, które powstały nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r.
 • Kalkulator oblicza wysokość opłaty sądowej, w zależności od wartości przedmiotu sporu i rodzaju sprawy.
 • Kwota odsetek jest wyliczana po wprowadzeniu wysokości zaległości, dat spłaty oraz oprocentowania umownego.