wydanie cyfrowe

Urzędnicy są zmuszani do używania prywatnych narzędzi logowania

Niektóre informatyczne rozwiązania wdrażane w sektorze publicznym wymuszają na pracownikach administracji, by wykorzystywali swój profil zaufany do realizacji obowiązków służbowych. W ocenie ekspertów i rzecznika praw obywatelskich dzieje się to bez podstawy prawnej. Sprawą zainteresował się już prezes UODO
Przykładem informatycznego systemu, który w celu logowania żąda od urzędnika jego prywatnych narzędzi logowania, jest opracowany przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i niedawno uruchomiony portal do obsługi płatności, które mają trafiać do ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach projektów finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (centrumkpo.pfr.pl). Jego użytkownikami są z założenia instytucje odpowiedzialne za inwestycje oraz jednostki wdrażające KPO. Warunkiem...

Chcesz zobaczyć pełną treść artykułu?
* jeśli posiadasz wykupioną e-prenumeratę
Nasz serwis wykorzystuje wyłącznie najnowsze technologie, aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług. Prosimy o zaktualizowanie przeglądarki, aby poznać pełne możliwości naszego serwisu. Pobierz Microsoft Edge, aby korzystać z serwisu.