wydanie cyfrowe

Kolejny włodarz odpowie za niedopilnowanie urzędnika wynoszącego służbowy laptop

Nie wystarczy ustalenie procedur wewnętrznych dostosowujących ochronę danych osobowych do wymogów RODO, trzeba też bezwzględnie wymagać od pracowników urzędu, by stosowali przyjęte rozwiązania. Ewentualne zaniedbania mogą się zakończyć nałożeniem kary przez UODO
2 listopada 2022 r. prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: prezes UODO) nałożył na wójta gminy Dobrzyniewo Duże administracyjną karę pieniężną w wysokości 8 tys. zł (decyzja nr DKN.5131.8.2022) w związku z naruszeniem przepisów RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; ogólne...

Chcesz zobaczyć pełną treść artykułu?
* jeśli posiadasz wykupioną e-prenumeratę
Nasz serwis wykorzystuje wyłącznie najnowsze technologie, aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług. Prosimy o zaktualizowanie przeglądarki, aby poznać pełne możliwości naszego serwisu. Pobierz Microsoft Edge, aby korzystać z serwisu.