wydanie cyfrowe

Nie każdy łatwo sprawdzi dane udziałowców w firmie

Polska, jak i inne państwa UE, będzie musiała ograniczyć dostęp do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Jego pełna jawność zbyt ingeruje w prywatność – uznał TSUE
Aby skuteczniej zapobiegać terroryzmowi i praniu brudnych pieniędzy, ale także po to, by zwiększyć ogólną przejrzystość gospodarczą, już w 2015 r. przyjęto dyrektywę 2015/849 nakazującą państwom członkowskim tworzenie rejestrów beneficjentów rzeczywistych, czyli osób sprawujących kontrolę nad spółkami. W 2018 r. zmieniono ją dyrektywą 2018/843, która nakazała zapewnić pełną jawność informacji zawartych w tych bazach danych. W Polsce taką bazę stanowi Centralny Rejestr Beneficjentów...

Chcesz zobaczyć pełną treść artykułu?
* jeśli posiadasz wykupioną e-prenumeratę
Nasz serwis wykorzystuje wyłącznie najnowsze technologie, aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług. Prosimy o zaktualizowanie przeglądarki, aby poznać pełne możliwości naszego serwisu. Pobierz Microsoft Edge, aby korzystać z serwisu.