wydanie cyfrowe

Nakładanie kar umownych na wykonawców znów możliwe

Moja firma budowlana jest wykonawcą realizującym zamówienia publiczne. Na początku sierpnia tego roku doszło z naszej winy do opóźnień w wykonaniu zleconych nam zadań. Naliczono nam tym samym kary umowne, które mają być w przyszłym miesiącu potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Czy możemy ten termin odroczyć? Tak, pod warunkiem że roszczenie zamawiającego dotyczy zdarzenia powstałego do 24 sierpnia 2022 r. Funkcjonujący przez ponad dwa lata parasol ochronny, rozciągnięty nad...

Chcesz zobaczyć pełną treść artykułu?
* jeśli posiadasz wykupioną e-prenumeratę
Nasz serwis wykorzystuje wyłącznie najnowsze technologie, aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług. Prosimy o zaktualizowanie przeglądarki, aby poznać pełne możliwości naszego serwisu. Pobierz Microsoft Edge, aby korzystać z serwisu.