wydanie cyfrowe

Ochrona niezarejestrowanych znaków towarowych wymaga uregulowania

Trwają prace nad nową ustawą – Prawo własności przemysłowej. W uzasadnieniu do niej wskazuje się m.in. na istnienie obszarów, w których dalsza zmiana i harmonizacja z regulacjami unijnymi mogłaby mieć korzystny wpływ na zwiększenie konkurencyjności i osiągnięcie stałego wzrostu gospodarczego. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na problem statusu niezarejestrowanych znaków towarowych. Ustawodawca ma bowiem szansę na dokonanie zmiany, która w znacznie większym niż obecnie stopniu uwzględniałaby...

Chcesz zobaczyć pełną treść artykułu?
* jeśli posiadasz wykupioną e-prenumeratę
Nasz serwis wykorzystuje wyłącznie najnowsze technologie, aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług. Prosimy o zaktualizowanie przeglądarki, aby poznać pełne możliwości naszego serwisu. Pobierz Microsoft Edge, aby korzystać z serwisu.