wydanie cyfrowe

Resort proponuje bezkarność dla sędziów

Opóźnienia w pisaniu uzasadnień czy wyznaczaniu terminów rozpraw? Złe zarządzanie sądem lub wydziałem? Osoby, które dopuszczą się takich uchybień, mogą uniknąć odpowiedzialności
W rządzie trwają obecnie prace nad dwoma projektami mającymi doprowadzić do zasadniczych zmian w strukturze sądownictwa (zniknąć mają sądy rejonowe i apelacyjny, zamiast których zostaną powołane sądy okręgowe i regionalne). W tym, który zawiera przepisy wprowadzające prawo o ustroju sądów powszechnych (dalej: u.s.p.), znalazła się budząca powszechne zdziwienie regulacja. Zgodnie z nią po wejściu w życie nowego u.s.p. z mocy prawa zostaną umorzone wszczęte i niezakończone prawomocnie...

Chcesz zobaczyć pełną treść artykułu?
* jeśli posiadasz wykupioną e-prenumeratę
Nasz serwis wykorzystuje wyłącznie najnowsze technologie, aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług. Prosimy o zaktualizowanie przeglądarki, aby poznać pełne możliwości naszego serwisu. Pobierz Microsoft Edge, aby korzystać z serwisu.