wydanie cyfrowe

Ukraińscy uczniowie niepoliczalni

W polskich szkołach znalazło się prawie 180 tys. uchodźców, w placówkach realizujących program ukraiński – tylko ok. 1,5 tys., nieliczni wybrali naukę zdalną w szkołach ukraińskich – wynika z sondy DGP
Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z 21 marca osoba sprawująca opiekę nad uczniem może złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty, w tym w systemie zdalnym. Wówczas taki uczeń nie podlega polskiemu obowiązkowi edukacji. Z sondy DGP wśród samorządów wynika, że na ten krok zdecydowali się nieliczni. – Do tej pory wpłynęło sześć oświadczeń – mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta Częstochowy. Dodaje, że...

Chcesz zobaczyć pełną treść artykułu?
* jeśli posiadasz wykupioną e-prenumeratę
Nasz serwis wykorzystuje wyłącznie najnowsze technologie, aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług. Prosimy o zaktualizowanie przeglądarki, aby poznać pełne możliwości naszego serwisu. Pobierz Microsoft Edge, aby korzystać z serwisu.