wydanie cyfrowe

Treści terrorystyczne w sieci pod kontrolą

Państwa członkowskie są zobowiązane wyznaczyć odpowiednie organy do wydawania operatorom platform nakazu usunięcia konkretnych treści
Rada UE przyjęła 16 marca 2021 r. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym z 29 kwietnia 2021 r. o szybkim i efektywnym usuwaniu treści terrorystycznych z internetu (dalej „rozporządzenie”). Weszło ono w życie 20. dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (czyli od 27 czerwca 2021 r.), a ma być stosowane od 7 czerwca 2022 r. (państwa członkowskie UE i platformy...

Chcesz zobaczyć pełną treść artykułu?
* jeśli posiadasz wykupioną e-prenumeratę
Nasz serwis wykorzystuje wyłącznie najnowsze technologie, aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług. Prosimy o zaktualizowanie przeglądarki, aby poznać pełne możliwości naszego serwisu. Pobierz Microsoft Edge, aby korzystać z serwisu.