wydanie cyfrowe

Cenowy kaganiec na opłacie śmieciowej – bez dyskusji

Wprowadzenie maksymalnej stawki w metodzie wodnej, które miało uchronić mieszkańców przed wysokimi opłatami, przysporzyło gminom wielu problemów – ich pierwsze uchwały zostały już uchylone
RIO w Łodzi uchyliła uchwałę, która nie gwarantowała, że gospodarstwo domowe nie zapłaci więcej niż ok. 150 zł za odpady według „metody od zużycia wody”. Gminy, w których opłaty śmieciowe są naliczane w ten sposób, mają coraz mniej czasu – bo tylko do końca tego roku – na dostosowanie swoich uchwał do tzw. cenowej czapy na tę metodę. Nałożyła ją sierpniowa nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1648). Przypomnijmy, że gminy, które stosują metodę...

Chcesz zobaczyć pełną treść artykułu?
* jeśli posiadasz wykupioną e-prenumeratę
Nasz serwis wykorzystuje wyłącznie najnowsze technologie, aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług. Prosimy o zaktualizowanie przeglądarki, aby poznać pełne możliwości naszego serwisu. Pobierz Microsoft Edge, aby korzystać z serwisu.