wydanie cyfrowe

Konwencja ocalała

Mówiący o prawie do sądu art. 6 Europejskiej konwencji praw człowieka, w zakresie, w jakim pozwala Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka dokonywać badania legalności wyboru sędziów TK, jest niezgodny z polską ustawą zasadniczą – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Przy czym, jak podkreślił w uzasadnieniu ustnym sędzia Wojciech Sych, TK nie zakwestionował literalnego brzmienia art. 6 konwencji. A skoro tak, to przepis ten nadal jest częścią polskiego porządku prawnego i może być podstawą...

Chcesz zobaczyć pełną treść artykułu?
* jeśli posiadasz wykupioną e-prenumeratę
Nasz serwis wykorzystuje wyłącznie najnowsze technologie, aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług. Prosimy o zaktualizowanie przeglądarki, aby poznać pełne możliwości naszego serwisu. Pobierz Microsoft Edge, aby korzystać z serwisu.