wydanie cyfrowe

Cudzoziemca można nadal legalnie zatrudniać nawet po upływie ważności zezwolenia

Przepisy przewidują kilka wyjątków, dzięki czemu obcokrajowiec może wykonywać pracę w tym czasie. Niektóre zasady muszą być jednak doprecyzowane przez resort pracy i PIP
Aby wykonywać pracę w Polsce, cudzoziemcy spoza UE muszą mieć prawo do pobytu w Polsce oraz prawo do pracy w Polsce. Jeśli cudzoziemiec nie należy do którejś z rozmaitych grup zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę, to zasadniczo zatrudnianie go jest możliwe tylko w okresie ważności takiego zezwolenia lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy albo zezwolenia jednolitego na pobyt i pracę. Dokumenty legalizujące pracę cudzoziemca mają określoną datę ważności. Z jej upływem...

Chcesz zobaczyć pełną treść artykułu?
* jeśli posiadasz wykupioną e-prenumeratę
Nasz serwis wykorzystuje wyłącznie najnowsze technologie, aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług. Prosimy o zaktualizowanie przeglądarki, aby poznać pełne możliwości naszego serwisu. Pobierz Microsoft Edge, aby korzystać z serwisu.