wydanie cyfrowe

Podwyżka przyznana pracownikowi cudzoziemcowi nie unieważnia zezwolenia na pracę

Pracodawca nie musi występować o nie ponownie, jeśli chce zwiększyć pensję obcokrajowca ponad kwotę wskazaną w decyzji. Inaczej będzie, gdy wynagrodzenie miałoby zostać obniżone
Zatrudnienie w Polsce cudzoziemca wymaga spełnienia kilku wymogów formalnych, z których niektóre mają w założeniu chronić prawa obcokrajowca. Mogłoby się więc wydawać, że skoro podwyżka jest świadczeniem na korzyść pracownika, to decyzja o jej przyznaniu cudzoziemcowi nie powinna wiązać się z dodatkowymi formalnościami. W praktyce jednak każda zmiana wysokości wynagrodzenia, podobnie jak zmiana innych warunków umowy o pracę, które są uwzględniane w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu o...

Chcesz zobaczyć pełną treść artykułu?
* jeśli posiadasz wykupioną e-prenumeratę
Nasz serwis wykorzystuje wyłącznie najnowsze technologie, aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług. Prosimy o zaktualizowanie przeglądarki, aby poznać pełne możliwości naszego serwisu. Pobierz Microsoft Edge, aby korzystać z serwisu.