wydanie cyfrowe

Jak po 1 lipca złożyć wniosek do sądu rejestrowego

Wspólnicy naszej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeprowadzili 2 lipca 2021 r. zgromadzenie wspólników, na którym podjęli dwie uchwały: o zmianie umowy spółki oraz o powołaniu kolejnego członka zarządu. Uchwały te były protokołowane przez notariusza i mają formę aktu notarialnego. Dodatkowo w tym samym dniu jeden z trzech wspólników spółki sprzedał swoje udziały w kapitale zakładowym na podstawie umowy sprzedaży udziałów zawartej w formie pisemnej z podpisami notarialnie...

Chcesz zobaczyć pełną treść artykułu?
* jeśli posiadasz wykupioną e-prenumeratę
Nasz serwis wykorzystuje wyłącznie najnowsze technologie, aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług. Prosimy o zaktualizowanie przeglądarki, aby poznać pełne możliwości naszego serwisu. Pobierz Microsoft Edge, aby korzystać z serwisu.