wydanie cyfrowe

Rada dyrektorów odpowie za długi prostej spółki akcyjnej

Wbrew temu, co pisze się w niektórych publikacjach, członkowie tego organu ponosić będą odpowiedzialność za zobowiązania, podobnie jak członkowie zarządu. To może odstraszać kandydatów
Przepisy nowelizujące ustawę z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320; dalej: k.s.h.), które weszły w życie 1 lipca br., powołują do życia nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną (o kluczowych elementach tej nowej regulacji pisaliśmy szeroko w Poradniku Gazecie Prawnej „1 lipca startuje prosta spółka akcyjna” z 18 czerwca 2021 r., DGP nr 116). Jedną z nowości jest wprowadzenie możliwości ustanowienia w niej...

Chcesz zobaczyć pełną treść artykułu?
* jeśli posiadasz wykupioną e-prenumeratę
Nasz serwis wykorzystuje wyłącznie najnowsze technologie, aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług. Prosimy o zaktualizowanie przeglądarki, aby poznać pełne możliwości naszego serwisu. Pobierz Microsoft Edge, aby korzystać z serwisu.