wydanie cyfrowe

Strasburg ocenił Trybunał Konstytucyjny

Ten wyrok będzie miał szerokie, praktyczne zastosowanie – mówią prawnicy, choć prezes TK ostrzega przed rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego
Doszło do naruszenia art. 6 Europejskiej konwencji praw człowieka, który mówi, że każdy ma prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą. Taki wyrok zapadł przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Xero Flor sp. z o.o. przeciwko Polsce. Jego clue zasadza się na tym, że skargę spółki przed krajowym Trybunałem Konstytucyjnym badał m.in. sędzia wybrany na to stanowisko już obsadzone. I choć prezes TK Julia Przyłębska...

Chcesz zobaczyć pełną treść artykułu?
* jeśli posiadasz wykupioną e-prenumeratę
Nasz serwis wykorzystuje wyłącznie najnowsze technologie, aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług. Prosimy o zaktualizowanie przeglądarki, aby poznać pełne możliwości naszego serwisu. Pobierz Microsoft Edge, aby korzystać z serwisu.