wydanie cyfrowe

O czym należy pamiętać, sprzedając akcje po dematerializacji

Od 1 marca 2021 r. wraz z wprowadzeniem dematerializacji akcji znacząco zmieniły się również zasady rozporządzania nimi w spółkach niepublicznych, w tym ich sprzedaży. Zmiany dotyczą zarówno spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych, jak i prostych spółek akcyjnych, przy czym regulacje odnoszące się do tych ostatnich mają wejść w życie dopiero z początkiem lipca 2021 r. Kilka tygodni obowiązywania nowych zasad pokazało, z jakimi praktycznymi problemami mogą się spotkać osoby, które zbywają lub nabywają walory. Przybliżamy zatem akcjonariuszom oraz potencjalnym nabywcom główne zasady zbywania akcji w świetle nowych przepisów oraz wskazujemy, jakie kwestie powinni uwzględnić w umowach, by skutecznie chronić swoje interesy.
nowe przesłanki nabycia W poprzednim stanie prawnym przeniesienie akcji imiennych było stosunkowo proste: wymagało pisemnego oświadczenia oraz przeniesienia ich posiadania, a w przypadku akcji na okaziciela – wydania dokumentu akcji. Natomiast po 1 marca br. co do zasady do przeniesienia tytułu prawnego zarówno do akcji imiennych, jak i na okaziciela niezbędne jest: zawarcie umowy sprzedaży akcji oraz wpis nabywcy akcji do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez uprawniony podmiot (np. dom...

Chcesz zobaczyć pełną treść artykułu?
* jeśli posiadasz wykupioną e-prenumeratę
Nasz serwis wykorzystuje wyłącznie najnowsze technologie, aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług. Prosimy o zaktualizowanie przeglądarki, aby poznać pełne możliwości naszego serwisu. Pobierz Microsoft Edge, aby korzystać z serwisu.