wydanie cyfrowe

Postępowanie karne przeciwko pracownikowi – jak to wygląda z perspektywy pracodawcy

Wszczęcie postępowania karnego przeciwko pracownikowi stanowi utrudnienie nie tylko dla niego, lecz także dla zakładu pracy, w którym jest zatrudniony. A w skrajnych przypadkach może nawet doprowadzić do ustania stosunku pracy. Istotna jest tu szczególnie pozycja pracodawcy, odczuwającego zarówno organizacyjne, jak i finansowe konsekwencje takiego zdarzenia. Warto przyjrzeć się więc uprawnieniom i obowiązkom pracodawcy, którego pracownik jest podejrzany o popełnienie przestępstwa.
czy zatrudniający dowie się o postępowaniu przeciwko podwładnemu? Pierwszym poważnym utrudnieniem dla pracodawcy, którego pracownik został zatrzymany, może okazać się nagła absencja w pracy i brak kontaktu z podwładnym, a także brak informacji na temat przyczyny i okresu nieobecności. Istnieją też sytuacje, gdy pracodawca w ogóle się nie dowie, że przeciwko podwładnemu toczy się postępowanie, a nawet, że został wydany wyrok skazujący – zwłaszcza jeśli kara przybierze postać grzywny lub...

Chcesz zobaczyć pełną treść artykułu?
* jeśli posiadasz wykupioną e-prenumeratę
Nasz serwis wykorzystuje wyłącznie najnowsze technologie, aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług. Prosimy o zaktualizowanie przeglądarki, aby poznać pełne możliwości naszego serwisu. Pobierz Microsoft Edge, aby korzystać z serwisu.