wydanie cyfrowe

Dostępne są już nowe formularze podatkowe

Chodzi o wzory druków PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR, które będą mieć zastosowanie do rozliczenia dochodów, przychodów i strat osiągniętych od 1 stycznia 2020 r. Wprowadzające je rozporządzenie już obowiązuje

Nowe formularze zawarto w rozporządzeniu ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 21 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 1940). Ich wydanie było konieczne m.in. ze względu na zmiany wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Niektórym płatnikom przesunięto bowiem terminy wpłacania zaliczek za marzec, kwiecień i maj br. rozporządzeniem ministra finansów z 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz.U. poz. 972). Na tej podstawie zaliczkę pobraną w marcu trzeba było wpłacić do 20 sierpnia, w kwietniu – do 20 października, w maju – do 20 grudnia. Zmiana ta objęła wszystkich płatników, którzy ponieśli „negatywne konsekwencje z powodu epidemii COVID-19”. Przy czym przesunięcie nie dotyczyło wszystkich zaliczek, ale tych od przychodów:

  • ze stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy,
  • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez z...

Chcesz zobaczyć pełną treść artykułu?
* jeśli posiadasz wykupioną e-prenumeratę
Nasz serwis wykorzystuje wyłącznie najnowsze technologie, aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług. Prosimy o zaktualizowanie przeglądarki, aby poznać pełne możliwości naszego serwisu. Pobierz Microsoft Edge, aby korzystać z serwisu.