wydanie cyfrowe

Ustawa za 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – cz. 6

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875)
W szóstym już odcinku komentarza do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 284; dalej: u.c.p.g.) kończymy omawiać zagadnienia związane z ustalaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, analizując tym razem regulacje zawarte w przepisach od art. 6o do art. 6s, oraz rozpoczynamy analizę przepisów zawartych w rozdziale 4 dotyczącym warunków udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności w...

Chcesz zobaczyć pełną treść artykułu?
* jeśli posiadasz wykupioną e-prenumeratę
Nasz serwis wykorzystuje wyłącznie najnowsze technologie, aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług. Prosimy o zaktualizowanie przeglądarki, aby poznać pełne możliwości naszego serwisu. Pobierz Microsoft Edge, aby korzystać z serwisu.