wydanie cyfrowe

Ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Wyciąg z przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej (w wersji obowiązującej od 1 marca 2021 r.) – cz. 5 (ostatnia)

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 288)
W piątej, ostatniej części komentarza do wyciągu z przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczących prostej spółki akcyjnej (PSA) omówione zostaną prawa i obowiązki walnego zgromadzenia, sposób jego zwoływania oraz sądowego kwestionowania ważności podjętych przez akcjonariuszy uchwał. Ponadto omówiona zostanie procedura zmiany umowy spółki. Kolejnym wątkiem są sposoby emisji nowych akcji – zarówno poprzez zmianę umowy, jak i w ramach upoważnienia zarządu do emisji czy też warunkowej emisji...

Chcesz zobaczyć pełną treść artykułu?
* jeśli posiadasz wykupioną e-prenumeratę
Nasz serwis wykorzystuje wyłącznie najnowsze technologie, aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług. Prosimy o zaktualizowanie przeglądarki, aby poznać pełne możliwości naszego serwisu. Pobierz Microsoft Edge, aby korzystać z serwisu.