wydanie cyfrowe

Wyrok Sądu Najwyższego ma znaczenie dla wielu pracodawców

Grzegorz Ruszczyk: Sąd Najwyższy w ślad za unijnym trybunałem podzielił wypowiedzenia zmieniające na trzy rodzaje. Ale, jak się okazuje, tylko jeden z nich może doprowadzić do zwolnienia, które będzie uznane za prawdziwe
Fot. mat. prasowe Grzegorz Ruszczyk radca prawny, partner w kancelarii Zawirska Ruszczyk Gąsior – radcowie prawni i adwokaci sp. p. Polskie sądy są zobowiązane uwzględniać w swoich rozstrzygnięciach orzecznictwo TSUE. Dotyczy to też oczywiście wyroków trybunału z 21 września 2017 r. w sprawach C-149/16 (Halina Socha i in.) oraz C-429/16 (Małgorzata Ciupa i in.). Jakie znaczenie miały one w sprawie rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy 10 października 2019 r., sygn. akt I PK 196/18? W wyroku tym SN...

Chcesz zobaczyć pełną treść artykułu?
* jeśli posiadasz wykupioną e-prenumeratę
Nasz serwis wykorzystuje wyłącznie najnowsze technologie, aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług. Prosimy o zaktualizowanie przeglądarki, aby poznać pełne możliwości naszego serwisu. Pobierz Microsoft Edge, aby korzystać z serwisu.