wydanie cyfrowe

Walka z zatorami płatniczymi

• Krótsze terminy zapłaty, wyższe odsetki ustawowe i rekompensaty z tytułu kosztów windykacji Walka z niesolidnymi dłużnikami i opóźnianiem płatności to główny cel obszernego pakietu mechanizmów (rozwiązań cywilnoprawnych, administracyjnych i zmian podatkowych) zawartych w ustawie z 19 lipca 2019 r. w sprawie zmiany niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. poz. 1649). Weszły one w życie od 1 stycznia 2020 r. Mają zniechęcać do wydłużania terminów zapłaty w transakcjach...

Chcesz zobaczyć pełną treść artykułu?
* jeśli posiadasz wykupioną e-prenumeratę
Nasz serwis wykorzystuje wyłącznie najnowsze technologie, aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług. Prosimy o zaktualizowanie przeglądarki, aby poznać pełne możliwości naszego serwisu. Pobierz Microsoft Edge, aby korzystać z serwisu.