wydanie cyfrowe

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (wyciąg), część 1

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245)
Cykliczny system oceny jakości pracy nauczyciela odszedł 1 września 2019 r. do lamusa – zaledwie po kilku miesiącach obowiązywania. Opór związków zawodowych i samych nauczycieli spowodował, że Ministerstwo Edukacji Narodowej drobnymi krokami się z niego wycofywało. Najpierw nowelizacja Karty nauczyciela (ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 2245) uchyliła od 1 stycznia 2019 r. przepisy, które...

Chcesz zobaczyć pełną treść artykułu?
* jeśli posiadasz wykupioną e-prenumeratę
Nasz serwis wykorzystuje wyłącznie najnowsze technologie, aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług. Prosimy o zaktualizowanie przeglądarki, aby poznać pełne możliwości naszego serwisu. Pobierz Microsoft Edge, aby korzystać z serwisu.