wydanie cyfrowe

Postępowania restrukturyzacyjne czeka europejski lifting

Lepsza ochrona przed egzekucją firm wchodzących na ścieżkę uzdrowienia oraz zakaz rozwiązywania z nimi umów niezbędnych dla działalności. Takie zmiany zakłada dyrektywa, która czeka już tylko na akceptację Rady UE. Jej implementacja usprawni polskie przepisy
Kilka tygodni temu Parlament Europejski zaakceptował tekst nowej dyrektywy w sprawie ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej. Dyrektywa ta po wejściu w życie (a więc po przyjęciu przez Radę UE) ma zharmonizować przepisy dotyczące uzdrawiania firm w celu zapobiegania ich upadłości we wszystkich państwach UE. Między innymi nałoży na nie obowiązek wdrożenia tzw. krajowych ram restrukturyzacji, które mają umożliwiać przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji, kontynuację działalności....

Chcesz zobaczyć pełną treść artykułu?
* jeśli posiadasz wykupioną e-prenumeratę
Nasz serwis wykorzystuje wyłącznie najnowsze technologie, aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług. Prosimy o zaktualizowanie przeglądarki, aby poznać pełne możliwości naszego serwisu. Pobierz Microsoft Edge, aby korzystać z serwisu.