wydanie cyfrowe

Odbiorca reklamy to (nie zawsze) klient rozsądny i krytyczny

Wyroki dotyczące nieuczciwej reklamy określonej w art. 16 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1637 – dalej: ustawa) są stosunkowo rzadkie. Dlatego warto przyjrzeć się orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 12 września 2018 r. (sygn. akt I ACa 216/18), którego uzasadnienie zostało niedawno opublikowane. Zawiera ono ciekawe rozstrzygnięcia dotyczące roszczeń za popełnienie czynów nieuczciwej konkurencji. Sprawa dotyczyła reklamy suplementu diety...

Chcesz zobaczyć pełną treść artykułu?
* jeśli posiadasz wykupioną e-prenumeratę
Nasz serwis wykorzystuje wyłącznie najnowsze technologie, aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług. Prosimy o zaktualizowanie przeglądarki, aby poznać pełne możliwości naszego serwisu. Pobierz Microsoft Edge, aby korzystać z serwisu.