wydanie cyfrowe

Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (cz. 3)

(Dz.U. poz. 1000)
Art. 32. [Dalsze spełnianie kryteriów akredytacji] 1. W okresie, na jaki akredytacja została udzielona, podmiot akredytowany jest obowiązany spełniać kryteria, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, obowiązujące na dzień wydania certyfikatu akredytacyjnego. 2. Prezes Urzędu cofa, w drodze decyzji, akredytację w przypadku stwierdzenia, że podmiot akredytowany: 1) nie spełnia lub...

Chcesz zobaczyć pełną treść artykułu?
* jeśli posiadasz wykupioną e-prenumeratę
dgp@infor.pl
Nasz serwis wykorzystuje wyłącznie najnowsze technologie, aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług. Prosimy o zaktualizowanie przeglądarki, aby poznać pełne możliwości naszego serwisu. Pobierz Microsoft Edge, aby korzystać z serwisu.