wydanie cyfrowe

XII Ranking wydziałów prawa - uczelnie

UCZELNIE PUBLICZNE

 

Miejsce w rankingu w 2018 r.

 

Poprzedni wynik

 

Łączna liczba uzyskanych punktów

 

Liczba punktów uzyskanych w poszczególnych częściach rankingu

 

Łączna liczba studentów

 

Strona www

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

Kadra

 

Jakość i siła kształcenia

 

Wymogi i jakość absolwentów

 

Zdawanie studentów na aplikację

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

107,6

 

35

 

42

 

22

 

8,6

 

3867

 

www.uj.edu.pl

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

103,95

 

34

 

42,5

 

20,25

 

7,2

 

3731

 

www.uw.edu.pl

 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

3

 

3

 

4

 

4

 

4

 

3

 

3

 

103,5

 

37,5

 

42

 

17,5

 

6,5

 

3055

 

www.uni.wroc.pl

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

 

4

 

6

 

6

 

5

 

3

 

5

 

4

 

101,55

 

36

 

41

 

16,75

 

7,8

 

1953

 

www.uni.lodz.pl

 

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

 

5

 

4

 

5

 

6

 

6

 

6

 

5

 

97,1

 

33,5

 

41

 

19,5

 

3,1

 

1378

 

www.uwb.edu.pl

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

6

 

5

 

3

 

3

 

5

 

4

 

6

 

93,9

 

31

 

38

 

17,5

 

7,4

 

2502

 

www.amu.edu.pl

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

7

 

7

 

7

 

11

 

7

 

9

 

7

 

90,75

 

29

 

38

 

17,25

 

6,5

 

2560

 

www.us.edu.pl

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

8

 

12

 

14

 

13

 

16

 

15

 

15

 

90,6

 

33,5

 

37,5

 

14,5

 

5,1

 

1237

 

www.uwm.edu.pl

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

9

 

9

 

8

 

7

 

9

 

8

 

8

 

89,9

 

28,5

 

38,5

 

16,5

 

6,4

 

2353

 

www.umk.pl

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

10

 

11

 

11

 

12

 

11

 

12

 

11

 

88,75

 

33

 

37

 

12,75

 

6

 

1579

 

www.umcs.pl

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

11

 

13

 

13

 

10

 

10

 

10

 

10

 

85,2

 

32

 

34

 

12

 

7,2

 

1492

 

www.kul.pl

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

12

 

13

 

12

 

14

 

13

 

13

 

12

 

82,1

 

26,5

 

34,5

 

15

 

6,1

 

1567

 

www.uksw.edu.pl

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

 

13

 

10

 

9

 

9

 

12

 

11

 

Nie brał udziału

 

81

 

24,5

 

34,5

 

15,5

 

6,5

 

1358

 

www.usz.edu.pl/

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

 

14

 

14

 

15

 

15

 

14

 

14

 

13

 

66

 

25,5

 

27

 

10,5

 

3

 

757

 

www.uni.opole.pl

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

15

 

15

 

16

 

16

 

15

 

16

 

15

 

57,15

 

22,5

 

20,5

 

11,25

 

2,9

 

1330

 

www.ur. edu.pl

 

UCZELNIE NIEPUBLICZNE

 

Miejsce w rankingu w 2018 r.

 

Poprzedni wynik

 

Łączna liczba uzyskanych punktów

 

Liczba punktów uzyskanych w poszczególnych częściach rankingu

 

Łączna liczba studentów

 

Strona www

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

Kadra

 

Jakość i siła kształcenia

 

Wymogi i jakość absolwentów

 

Zdawanie studentów na aplikację

 

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

2

 

94,9

 

31

 

41

 

21

 

1,9

 

944

 

www.lazarski.pl

 

Akademia Leona Koźmińskiego

 

2

 

3

 

2

 

2

 

2

 

1

 

1

 

88,3

 

30

 

38,5

 

17,5

 

2,3

 

1088

 

www.kozminski.edu.pl

 

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa*

 

3

 

2

 

3

 

3

 

3

 

3

 

Nie brał udziału

 

87,5

 

31,5

 

34

 

19,5

 

2,5

 

443

 

www.wspia.eu

 

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

 

4

 

5

 

4

 

4

 

5

 

5

 

7

 

72,5

 

26,5

 

24

 

20

 

2

 

288

 

www.wsaib.pl

 

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

 

5

 

6

 

7

 

7

 

4

 

6

 

5

 

69,5

 

31,5

 

24,5

 

13

 

0,5

 

287

 

www.humanitas.edu.pl

 

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

 

6

 

7

 

5

 

5

 

7

 

6

 

3

 

69,25

 

28

 

26

 

13,25

 

2

 

591

 

www.swps.pl

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

7

 

4

 

6

 

6

 

6

 

9

 

8

 

67,6

 

25,5

 

24

 

16

 

2,1

 

839

 

www.afm.edu.pl

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 

8

 

Nie brała udziału

 

Nie brała udziału

 

Nie brała udziału

 

Nie brała udziału

 

Nie brała udziału

 

Nie brała udziału

 

66,85

 

28,5

 

23

 

14,75

 

0,6

 

150

 

www.kpsw. edu.pl

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

 

9

 

8

 

12

 

10

 

Nie brała udziału

 

Nie brała udziału***

 

Nie brała udziału***

 

65,1

 

30

 

23

 

11

 

1,1

 

158

 

www.wsb.pl/gdansk

 

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu**

 

10

 

9

 

8

 

Nie brała udziału

 

Nie brała udziału

 

8

 

6

 

59,15

 

26

 

15

 

16,75

 

1,4

 

308

 

www.prawowroclaw.edu.pl

 

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

 

11

 

9

 

11

 

12

 

Nie brała udziału

 

Nie brała udziału

 

Nie brała udziału

 

58,8

 

28

 

21

 

8,5

 

1,3

 

262

 

www.vizja.pl

 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

 

12

 

Nie brała udziału

 

9

 

8

 

Nie brała udziału

 

Nie brała udziału

 

Nie brała udziału

 

52,5

 

22

 

18

 

12,5

 

 

 

136

 

www.gwsh.pl

 

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu

 

13

 

11

 

13

 

9

 

8

 

10

 

9

 

48,45

 

22

 

12,5

 

12,25

 

1,7

 

400

 

www.wsus.pl

 

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

 

14

 

Nie brała udziału

 

Nie brała udziału

 

Nie brała udziału

 

Nie brała udziału

 

Nie brała udziału

 

Nie brała udziału

 

42,6

 

19

 

12,5

 

10

 

1,1

 

170

 

www.wsfip.edu.pl

 

*do 2016 r. uczelnia brała udział w rankingu pod nazwą Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu

** do 2013 r. w rankingu brała udział Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Do 1 XII 2017 r. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej

***w poprzednich latach w rankingu brała udział Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni, która została włączona w struktury WSB w Gdańsku w 2013 r.


dgp@infor.pl
Nasz serwis wykorzystuje wyłącznie najnowsze technologie, aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług. Prosimy o zaktualizowanie przeglądarki, aby poznać pełne możliwości naszego serwisu. Pobierz Microsoft Edge, aby korzystać z serwisu.