Praca w godzinach nadliczbowych

CZAS PRACY/GODZINY NADLICZBOWE Co jest pracą w nadgodzinach Różne systemy czasu pracy Forma polecenia pracy Kogo dotyczy zakaz zatrudniania Limity godzin nadliczbowych Wykroczenia przeciwko czasowi pracy Zgodnie z kodeksem pracy pracą w nadgodzinach jest praca świadczona ponad ustalone normy czasu pracy, także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.
DO GÓRY