Nowelizacja prawa wyborczego

Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych [wyciąg, cz. 4]

(Dz.U. z 2018 r. poz. 130)
DO GÓRY