Piece made in Poland zakazane, a z importu już nie. Przeoczono kluczowy przepis?

Walka ze smogiem może przerodzić się w rzeź polskich producentów kotłów grzewczych. Nie wszystkich bowiem stać na inwestycje dostosowujące produkcję do nowych przepisów środowiskowych. Do tego istnieje ryzyko rozwoju szarej strefy

Pytanie to rodzi się po lekturze przepisów dotyczących kar i kontroli. Na dodatek rozporządzenie będzie można obejść, sprowadzając urządzenia z krajów Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

Przepis prawa ochrony środowiska, który zakazuje wprowadzania produktów do obrotu – zawiera też ustawowy wyjątek. Otwiera on furtkę dla importowanych kotłów niższych klas, legalnie produkowanych w innych krajach

Nowe wymogi uderzą w producentów
DO GÓRY