Pakiet wierzycielski ułatwi dochodzenie roszczeń, ale dłużnicy też skorzystają

Pakiet wierzycielski ma ułatwić dochodzenie należności przez firmy. Wszystko dzięki łatwiejszemu uzyskiwaniu danych o kontrahencie, skuteczniejszym zabezpieczeniom sądowym i udrożnieniu procesów uproszczonych

Przy okazji poszerzania kompetencji BIG wprowadzono jednocześnie mechanizmy, które chronić mają dłużnika przed nieuprawnionym wpisem. Może to wydłużyć procedury, a – co gorsza – umożliwić nieuczciwym dłużnikom długotrwałe blokowanie takich wpisów

Uznano, że trzeba poprawić obecne nieprecyzyjne przepisy dotyczące odpowiedzialności inwestora za zapłatę podwykonawcy budowlanemu. Już od 1 czerwca 2017 r. zmienią się one znacząco

Nowym rozwiązaniem jest Rejestr Należności Publicznoprawnych. Będą do niego wpisywani dłużnicy Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Sprawdzenia informacji w rejestrze będą mogły dokonywać także inne podmioty, np. przedsiębiorcy poszukujący informacji o swoich kontrahentach czy BIG

Przedsiębiorca lepiej i dokładniej sprawdzi kontrahenta
DO GÓRY