Ustawa z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (cz. 2)

(Dz.U. poz. 1947 ze zm.)

Art. 64. [Uprawnienia funkcjonariuszy]
DO GÓRY