Obniżenie składek wypadkowych sposobem na oszczędności

Tylko do 2 stycznia 2017 r. płatnicy mogą jeszcze w sposób legalny zmniejszyć koszty działalności, obniżając wysokość płaconych składek wypadkowych oraz odzyskując nadpłatę nawet do 10 lat wstecz. Po tej dacie będzie to nadal możliwe, ale dla krótszego okresu

Ubezpieczenie to jest obowiązkowe i stanowi zabezpieczenie społeczne dla osób, które mu podlegają. W tym przypadku system ubezpieczeń społecznych nie przewiduje możliwości objęcia nim dobrowolnie

Koszty pracy, wśród których istotne miejsce zajmują ubezpieczenia społeczne, to jeden z najważniejszych wydatków pracodawcy. Obowiązkowym elementem tego systemu jest także składka wypadkowa. Mimo że składka ta funkcjonuje już od dawna, tylko nieliczni przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z tego, że obowiązujące przepisy dają możliwość racjonalizacji jej wysokości i tym samym szukania sposobów obniżenia kosztów w firmie.
DO GÓRY