Jak księgować koszty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Ujęciu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów po stronie wydatków podlegają tylko te wydatki, które stanowią koszt uzyskania przychodu. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w przepisach jako niestanowiące kosztów. Ewidencja kosztów w księdze podatkowej odbywa się przy zastosowaniu metody kasowej bądź memoriałowej. Wydatki będące kosztami muszą zostać odpowiednio zapisane w księdze. Służą do tego odpowiednie kolumny księgi. Muszą także być właściwie udokumentowane. Dziś postaramy się wskazać, jak prawidłowo księgować koszty w księdze podatkowej.

DO GÓRY