Jak księgować koszty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Ujęciu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów po stronie wydatków podlegają tylko te wydatki, które stanowią koszt uzyskania przychodu. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w przepisach jako niestanowiące kosztów. Ewidencja kosztów w księdze podatkowej odbywa się przy zastosowaniu metody kasowej bądź memoriałowej. Wydatki będące kosztami muszą zostać odpowiednio zapisane w księdze. Służą do tego odpowiednie kolumny księgi. Muszą także być właściwie udokumentowane. Dziś postaramy się wskazać, jak prawidłowo księgować koszty w księdze podatkowej.

Najpóźniej w marcu powinno być podpisane rozporządzenie zmieniające zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Najważniejszą zmianą jest usunięcie rubryki służącej dotychczas do ewidencjonowania wydatków na reprezentację i reklamę. Związane to jest ze zmianami, jakie nastąpiły w przepisach o PIT. Zmiana zasad prowadzenia księgi nie będzie jednak oznaczała konieczności zakładania księgi od nowa, a jedynie stosowania się do nowych objaśnień, w tym do niewypełnienia kolumny 12 księgi, która dotyczy wspomnianych wydatków na reprezentację i reklamę. O tym jednak za chwilę. Najpierw przyjrzyjmy się podstawowym zasadom prowadzenia księgi i ewidencjonowania w niej kosztów.
DO GÓRY