Wspólny front pracodawców w sprawie umów terminowych

Prawo pracy

Przedsiębiorcy chcą, by umowy na czas określony zawierane z jedną firmą nie mogły łącznie obejmować więcej niż cztery lata. To jedna z propozycji uzgodnionych przez ekspertów organizacji pracodawców wchodzących w skład komisji trójstronnej, która zajmuje się nowymi zasadami zawierania i rozwiązywania umów terminowych. Po podpisaniu przez szefów poszczególnych organizacji proponowanych zmian w kodeksie pracy zostaną one przekazane stronie rządowej.
DO GÓRY