O jaką pomoc może wnioskować niepełnosprawny student

w Przyznanie stypendium specjalnego nie jest uzależnione od sytuacji materialnej

w Niektóre uczelnie opłacą wynagrodzenie osobistego asystenta

w Osoba z dysfunkcjami uzyska pomoc w powiecie na pokrycie kosztów nauki

DO GÓRY