Kto wystawia PIT-8C po zbyciu udziałów

Krąg podmiotów zobowiązanych do wystawienia PIT-8C nie jest dokładnie określony. Obowiązek taki może jednak ciążyć także na nabywcy udziałów.

DO GÓRY