W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca może podlegać ubezpieczeniom

Od 20 września możliwe będzie zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej. W okresie tym przedsiębiorcy będą mogli opłacać za siebie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny albo zawarciu umowy z NFZ zachowają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

DO GÓRY