FUNDUSZE SOCJALNE DLA PRACOWNIKÓW

Polskie prawo przewiduje, że wiele funkcji państwa w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej przejmują pracodawcy. To oni są realizatorami zadań z tego zakresu lub co najmniej dostarczycielami funduszy ułatwiających spełnianie ważnych funkcji socjalnych państwa.
DO GÓRY