PODATKI W MAŁŻEŃSTWIE

Małżonkowie zobowiązani są do współdecydowania o zarządzie majątkiem wspólnym. Do czynności wykraczających poza zakres zwykłego zarządu niezbędna jest zgoda drugiego małżonka. Wiele z tych czynności powoduje konsekwencje podatkowe. W praktyce często zdarza się tak, iż to jeden z...
DO GÓRY