Czas pracy w 2006 r.

TEMAT TYGODNIA Czas pracy jest istotnym elementem stosunku pracy. Stanowi miarę wykonywanej pracy i podstawę obliczenia wynagrodzenia. Przepisy określają maksymalne normy czasu pracy. Pracodawca zobowiązany jest do ich przestrzegania oraz precyzyjnego dysponowania czasem pracy zatrudnionych pracowników.
DO GÓRY