Zarejestruj poniżej
swój dostęp, aby korzystać
z e-wydania Dziennika Gazety Prawnej

Formularz rejestracyjny

Podanie danych oznaczonych * jest warunkiem koniecznym do zarejestrowania się do e-wydania Dziennika Gazety Prawnej.

xxx-xx-xx-xxx lub xxx-xxx-xx-xx

-

 

 

(Hasło powinno składać się z 6-12 znaków. Dostępne znaki: A-Z, a-z, 0-9)

*

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług od spółek z Grupy INFOR i podmiotów trzecich na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Obowiązek informacyjny obowiązujący od 25.05.2018 zgodny z RODO:

Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, INFOR PL S.A. z siedzibą ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa i IDEORIA Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z dokonaną rejestracją będą przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usługi dostępu do e-wydania Dziennika Gazety Prawnej)
 2. prowadzenia analiz i statystyk
 3. sprzedaży produktów usług oferowanych przez spółki Grupy INFOR
 4. prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez spółki z Grupy INFOR, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami
 5. archiwizacji
 6. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych będzie:

 1. zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usługi dostępu do e-wydania Dziennika Gazety Prawnej)
 2. udzielona zgoda
 3. niezbędność do wykonania umowy
 4. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 5. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez spółki z Grupy INFOR działaniami realizowanymi w imieniu spółek
 2. spółkom z grupy INFOR, jak i podmiotom współpracującym oraz kontrahentom
 3. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
 4. kancelariom prawnym, którym spółki z grupy INFOR zleciły np. prowadzenie postępowania
 5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Państwa dane będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na FB, czyli w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analitics.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować spółki z grupy INFOR do przetwarzania danych przez określny czas (np. ustawa o rachunkowości)
 2. okres przez jaki są świadczone usługi
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora
 4. okres na jaki została udzielona zgoda

Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
 2. sprostowania danych
 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia
 4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
 6. przeniesienia Państwa danych osobowych

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółki z grupy INFOR, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Spółki z grupy INFOR korzystają z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowny:

 1. profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb)

Przez Grupę INFOR rozumiemy spółki powiązane kapitałowo z INFOR PL S.A., szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://holding.infor.pl/

E-wydanie Dziennika Gazety Prawnej jest cyfrową wersją dziennika wraz z archiwum wydań oraz 8 tygodnikami

Twoje korzyści

Czytasz, gdzie chcesz i tak jak lubisz

Możliwość czytania na komputerze, tablecie, czytniku lub w telefonie, zarówno online, jaki i pobierając pliki PDF, Mobi i Epub

8 specjalistycznych tygodników

Tygodnik Gazeta Prawna, Podatki i Księgowość, Rachunkowość i Audyt, Firma
i Prawo, Samorząd
i Administracja, Kadry i Płace, Ubezpieczenia
i Świadczenia, Prawnik

Narzędzia

Akty prawne, kalkulatory, druki, wzory, formularze, wskaźniki i stawki dla przedsiębiorstw i instytucji

Książki elektroniczne
dla specjalistów

Aktualne książki elektroniczne z zakresu podatków (w szczególności: VAT, PIT, CIT), rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 Aplikacja DGP

Aplikacja DGP na telefony
i tablety z systemem Android i iOS

 

Archiwum wydań

Cyfrowe archiwum wydań

Dostęp do zamkniętych artykułów serwisu www.gazetaprawna.pl

Wystarczy zalogować się na posiadane w eDGP konto