wydanie cyfrowe

Płaca minimalna: stawka miesięczna, godzinowa, inne świadczenia

Od 1 stycznia 2023 r. ustawowe minimum będzie wynosiło 3490 zł, a ze zleceń 22,80 zł. Nowością będzie to, że w przyszłym roku wzrośnie ponownie – od lipca odpowiednio do 3600 zł i 23,50 zł. Pracownik, który nie przystąpił do PPK, przy podwyższonych kosztach uzyskania przychodów i złożonym PIT-2 dostanie na rękę w pierwszym półroczu 2715,48 zł, a w drugim 2789,86 zł
Wynika to z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zgodnie z którą, jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen wynosi co najmniej 105 proc., to ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. Od 1 lipca 2023 r. wynagrodzenie minimalne wyniesie więc 3600 zł, a stawka godzinowa ze zleceń 23,50 zł. Wyższa płaca minimalna pociąga za sobą oczywiście wzrost innych świadczeń ze stosunku pracy, których wysokość odpowiada tej...

Chcesz zobaczyć pełną treść artykułu?
* jeśli posiadasz wykupioną e-prenumeratę
Nasz serwis wykorzystuje wyłącznie najnowsze technologie, aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług. Prosimy o zaktualizowanie przeglądarki, aby poznać pełne możliwości naszego serwisu. Pobierz Microsoft Edge, aby korzystać z serwisu.