Jak ustalić zakres czynności pracownika

PRACA ZATRUDNIENIE Treść zakresu czynności Forma zaznajamiania z obowiązkami Wykonywanie innych poleceń Zmiana obowiązków Odmowa przyjęcia nowego zakresu Możliwość wypowiedzenia umowy Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek zaznajamiać nowo zatrudnianych pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami.
DO GÓRY