Gdy pracodawca musi ukarać pracownika

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA/ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY I MIENIE Rodzaje odpowiedzialności pracownika Jakie kary można zastosować Obowiązek wysłuchania pracownika Naprawienie szkody przez pracownika Jak pracownik może uniknąć kary Inne formy ukarania Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest przestrzeganie ustalonych zasad dotyczących organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp, a także stosowanie się do zgodnych z prawem poleceń przełożonych.
DO GÓRY