Wszystko o wszystkich zasiłkach i dodatkach

TEMAT TYGODNIA/RODZAJE POMOCY Osobom o niskich dochodach, a także bezrobotnym, przysługują różnego rodzaju świadczenia. Pomoc tę niesie nie tylko państwo. Wsparcia finansowego udzielają też pracownikom ich pracodawcy. Katalog zasiłków, dodatków do nich i innej pomocy finansowej jest dość zróżnicowany.
DO GÓRY