Jak ustalić wynagrodzenie za czas przepracowany, jeśli miesiąc ma 31 lub 28 dni

Sposób ustalania pensji za czas przepracowany w sytuacji, gdy przez część miesiąca, który ma 31 lub 28 dni, pracownik był niezdolny do pracy, ciągle budzi wątpliwości.

Metoda ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku, gdy przez pozostałą jego część pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim jest taka sama, bez względu na liczbę dni miesiąca. Pozostaje ona w ścisłym powiązaniu z regulacją dotyczącą sposobu obliczania zasiłku chorobowego.
DO GÓRY