Jak bronić się przed kontrolą w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów

Niezadeklarowane dochody najczęściej identyfikowane są w związku z większymi transakcjami, jak kupno domu czy samochodu. Wtedy to urząd skarbowy dowiaduje się, że podatnik wydał więcej, niż oficjalnie zarobił. Wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach ustalana jest na podstawie poniesionych przez podatnika wydatków i wartości zgromadzonego przez niego mienia. Gdy okaże się, że podatnik nie ujawnił wszystkich przychodów, fiskus może go ukarać. Stawką jest podatek w wysokości 75 proc. niezadeklarowanych dochodów.

Sprawdzanie nieujawnionych źródeł przychodów to priorytet kontroli skarbowej w 2007 roku. Już widać jej pierwsze efekty. W I półroczu 2007 r. urzędy kontroli skarbowej sprawdziły 859 osób (w 2006 roku skontrolowano 1050 podatników), wydając decyzję na ponad 31 mln zł, z tego do kasy państwa wpłynęło ponad 13 mln zł.
DO GÓRY