Pozorna umowa o pracę z kobietą w ciąży pozbawi ją prawa do zasiłków

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę kobiety w ciąży powoduje, że podlega ona ubezpieczeniom społecznym i może korzystać ze świadczeń w razie choroby i macierzyństwa. W praktyce zawieranie takich umów budzi wiele kontrowersji, gdyż Zakład Ubezpieczeń Społecznych często kwestionuje ich ważność.

Pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania.
DO GÓRY